Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji: 2018-01-01

Data aktualizacji: 2020-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  1. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
  2. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
  3. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
  4. Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.
  5. Możliwość zaznaczenia tekstu i odsłuchania przez lektora na stronie.
  6. Mapa strony.
  7. Focus wokół elementów nawigacyjnych.
  8. Strona jest dostosowana do standardów HTML5.
  9. Strona jest dostosowana do standardów WCAG 2.0.

Wyniki testów kontrastu dla wielkości tekstu AA i AAA: Contrast Ratio: 8.59/10

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Marciniuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 371 78 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 spełnia podstawowe wymagania w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru budynku zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru są wolne od barier poziomych i pionowych. (lub oznaczenie stopnia, taśmą informacyjną: żółto-czarną)

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwiają dostęp do pomieszczeń parteru – zewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych, podjazd do Galerii „ES”, Podjazd do pierwszego rzędu Sali widowiskowej (wjazd od strony osiedla Warszawska).

3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny.

4. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – brak ograniczeń.

5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

6. Od strony ul. Pocztowej znajduje się parking z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

7. Na pierwszym pietrze obok pomieszczeń biurowych znajdje się toaleta przystowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 12:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 11:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 11:49 Radosław Małachwiejczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 12:35 Radosław Małachwiejczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 12:36 Radosław Małachwiejczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 grudzień 2021 12:12 Radosław Małachwiejczyk
Oficjalna strona MOK Międzyrzec Podlaski: www.kultura.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking